Pri vatre v Limbachu aj prezident SR

September 2006 / Prečítané 1738 krát
Oslavy SNP boli aj v Limbachu, kde sa na Suchom vrchu rozhorela partizánska vatra. Podujatie vynikajúco zorganizoval starosta obce Vladimír Hrašna a členovia ZO SZPB s vedúcim skupiny Jaroslavom Skúpym. Členovia SZPB v Limbachu sú členmi ZO v Pezinku.
K účastníkom osláv sa prihovoril predseda organizácie Ľudovít Šušol. Vatru zapálila zaslúžilá členka Anna Sadloňová.
Zlatým klincom večera bola návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča s manželkou. Prišiel celkom nenápadne a aj napriek tomu, že bol zaneprázdnený, zotrval medzi spoluobčanmi dlhší čas. Prejavil svoju spokojnosť, že je obyvateľom tejto pokrokovej a vlasteneckej obce, ktorej obyvatelia boli väčšinou účastníci SNP z podjavorinského kraja.
Na limbašských oslavách SNP sa zúčastnilo takmer štyristo ľudí. Na záver bol ohňostroj.

Ohodnoťte článok: