Oslavy výročia SNP

Milan Oravec / September 2006 / Prečítané 1763 krát
  V pondelok 28. augusta sa uskutočnili v Pezinku celomestské oslavy 62. výročia Slovenského národného povstania. Účastníci osláv položili kytice kvetov a vence k pamätníku v parku a na Mladoboleslavskej ulici. Po štátnej hymne prítomných privítal primátor mesta Oliver Solga.

Pohľad na účastníkov osláv pri pomníku na Mladoboleslavskej ulici

  Slávnostný príhovor predniesol predseda Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku Ľudovít Šušol. Na záver vystúpil ženský spevácky zbor Jasienka a báseň predniesol Dušan Vilim. Čestnú stráž pri pomníku držali členovia Malokarpatského baníckeho spolku. Organizátorom osláv boli MO SZPB a Mesto Pezinok.

 Ľudovít Šušol pri slávnostnom príhovore.


Ohodnoťte článok: