Plán činnosti ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 52 na roky 2006 – 2007

Milan Kenda, Eva Lupová / September 2006 / Prečítané 1668 krát

l  Dvakrát ročne zvolávať členské schôdze.
l  Jedenkrát mesačne výbor, podľa potreby i viackrát.
l  Venovať pozornosť (vyhľadávanie) zrakovo postihnutým spoluobčanom, hlavne mladším.
l  Venovať pozornosť propagácii slepeckej tlači a periodikám.
l  Propagovať a zviditeľňovať ÚNSS a ZO, jej úlohu a poslanie v prospech zrakovo postihnutých občanov.
l  Zlepšovať spoluprácu s očnými lekármi a školami.
l  Aktívnejšie oslovovať sponzorov pre ich podporu a pomoc ZO.
l  Získavanie dobrovoľníkov pre dobrovoľnícku prácu pre zrakovo postihnutých občanov.
l  Návšteva členov pri dlhodobej či mimoriadnej nemoci (operácia).
l  Pri životných jubileách posielať blahoprajné pozdravy, pre členov výboru 300 Sk ako pozornosť.
l  V rámci kultúrno-spoločenských aktivít podľa záujmu pripraviť zájazd alebo rekreáciu v rámci ŠUD, pri príležitosti dňa matiek zabezpečiť divadelné predstavenie.
l  V sociálno-právnej pomoci pripraviť besedy prevažne na aktuálne témy.

BIELA PASTELKA
celonárodná zbierka na podporu zrakovo postihnutých občanov

 


Ohodnoťte článok: