Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Milan Kenda / September 2006 / Prečítané 2494 krát

Nevidiaci a slabozrakí občania
O činnosti ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

   Keď v roku 1990 zanikal Zväz invalidov aj zrakovo postihnutí pociťovali potrebu založiť si vlastnú organizáciu. A tak vznikla Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Súbežne sa začali zakladať aj základné organizácie. Tá, do ktorej patril Pezinok bola ešte do roku 1992 ako súčasť združenej organizácie a to aj preto, že predsedom bol pán Pšenák zo Senca. Pretože organizácia stagnovala, z podnetu ÚR vtedy oblastná tajomníčka, dnes vedúca Krajského strediska, oslovila zrakovo postihnutých v rámci okresu Bratislava-vidiek. Stretlo sa asi osemnásť záujemcov a bol zvolený výbor a kontrolná komisia. Výbor s malými zmenami pracuje v rovnakom zložení doteraz. Za Pezinok sú členmi Eva Bútorová, Mária Idešicová, Božena Krajčíriková, Mária Anna Mlyneková a Michal Klemen, za Modru Jana Pribulová, za Senec Anna Tomašovičová, z Malaciek Monika Vokurková, zo Šenkvíc Silvester Pijak a Helena Nováková, z Jabloňového Pavol Nevoral.
Činnosť ZO č. 52 pre okresy Pezinok, Malacky, Senec sa riadi uzneseniami ÚR, KR a hlavne plánom činnosti. Stav členskej základne je pohyblivý, zo začínajúcich 18 to bolo aj 140 členov, v súčasnosti má ZO okolo sto členov. Je isté, že zrakovo postihnutých je v každom meste či obci oveľa viac, ale aj vinou pohodlnosti nie sú organizovaní. Prečo možno hovoriť o pohodlnosti? Malý príklad: Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči vydáva mnohé periodiká či už vo zväčšenom písme alebo na kazetách či CD, i poštovné je zadamo, dokonca pošta to doručí, len to potom treba odniesť na poštu. Ani za týchto podmienok nemajú členovia záujem.
Najbližšie čaká celú úniu a aj ZO v Pezinku pri príležitosti Medzinárodného Dňa bielej palice ďalší ročník celonárodnej zbierky pod názvom Biela pastelka. Študenti budú bielu pastelku predávať najmenej za 20 Sk. Táto akcia je povolená Ministerstvom vnútra SR na podporu aktivít únie, na pomoc a obhajovanie záujmov zrakovo postihnutých spoluobčanov. Akcia sa uskutoční v utorok 17. októbra po celý deň. Ďalšie podujatia sa pripravujú na november pri príležitosti Dňa nevidiacich, ktorý si pripomenieme 13. novembra.
Uskutočňujú sa rôzne akcie, či už v rámci únie alebo jednotlivých základných organizácií. Bude to už tradičné divadelné predstavenie v divadle P. O. Hviezdoslava, slávnostná akadémia s hudbou a rôzne semináre. Naša ZO zabezpečuje už podľa plánu činnosti slávnostnú členskú schôdzu, ktorá aj tohto roku bude v Grinave 11. novembra so začiatkom o 11.30 hod. Tento rok už po deviatykrát ZO zabezpečila rekondično-poznávací zájazd, tentoraz na Duchonke. Okrem toho sú počas celého roka poradenské dni, návštevy členov pri nemoci a iné.
Možno aj týmto sa ZO zviditeľní a zvýši sa záujem zrakovo postihnutých o členstvo.


Ohodnoťte článok: