Poďakovanie

September 2006 / Prečítané 1757 krát

o srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 18. 8. 2006 prišli rozlúčiť a na poslednej ceste odprevadiť našu drahú mamičku, sestru, babičku a priateľku
Margitu HUBRICHOVÚ.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti. S láskou spomínajú deti a vnúčatá.Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 23. 8. 2006 prišli odprevadiť našu mamu, babku, sestru a priateľku
Annu TRETINOVÚ
na poslednej ceste.
Ďakujeme tiež MUDr. Zárubovi za dlhoročnú lekársku starostlivosť. S láskou spomína smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: