Spomíname

September 2006 / Prečítané 2096 krát


Dňa 2. 9. 2006 sme si pripomenuli 35. výročie úmrtia manžela,
otca, dedka a pradedka
Jozefa KRAUPU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Deti s rodinami.

Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musel som vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 14. 9. 2006 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil syn, brat, švagor a krstný otec
Jaroslav KERN.
S láskou spomínajú mama Valéria, sestra Valéria, bratia Štefan a Ľuboš s rodinami.Dňa 17. septembra 2006 uplynie päť rokov od smrti nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána BALOGA.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú na tento deň manželka s celou rodinou i známymi.

Dňa 27. 9. 2006 uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal DUBEK.
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.Dňa 29. 9. 2006 uplynú dva roky čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, prastarý otec
Albert KACERLE.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Všetkým, ktorí ste ho poznali a spomínate s nami srdečná vďaka.

Dňa 7. 9. 2006 uplynie 15 rokov od úmrtia našej drahej mamy
Jolany JAJCAJOVEJ.
Vďačne na ňu spomínajú manžel, deti a vnuci. Kto ste ju poznali venujte jej, prosím, tichú spomienku.Dňa 15. 9. 2006 si pripomíname nedožité 95. narodeniny otca,
dedka a pradedka
Michala FISCHERA
a 1. 8. sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny mamy,
babky a prababky
 Anny FISCHEROVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku. Synovia Janko, Emil, Laci a dcéra Anka s rodinami.

Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Nič viac jej už nemôžeme dať, len kyticu kvetov na hrob a spomínať.
Dňa 27. 9. 2006 si pripomíname 3. výročie smrti našej drahej manželky, matky a babky
Daniely MARTINČIČOVEJ.
Manžel a deti s rodinami.Dňa 12. 9. 2006 uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a priateľ
Alfréd HUBRICH.
S hlbokou láskou a vďakou myslíme v týchto dňoch na Teba. Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a spomínajú spolu s nami.

Dňa 3. 9. 2006 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Miroslava KOLLÁRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčence.Dňa 24. 9. 2006 uplynulo 25 rokov,
čo nás navždy opustil drahý manžel a starostlivý otec
Rudolf GAJDOŠÍK
(46-ročný).
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku. Manželka Marta, dcéry Eva a Adriana s rodinami.


Ohodnoťte článok: