Letný tábor v Krahuliach

Fero, Regina, Tomáš, Heňa, Ľudko, Janko a Petra / September 2006 / Prečítané 1630 krát
V dňoch 2. – 9. augusta Občianske združenie PAX CHRISTI pripravilo pre 50 detí letný pobytový tábor v horskej obci Krahule v tichom prostredí Kremnických vrchov.
Počas pobytu si deti osvojovali a vštepovali myšlienky dôležitých ľudských vlastností, ktoré sú dôležité pre ich ďalší vývoj v spoločnosti a medzi ktoré patria pokoj, úcta, pravda, odpustenie, skromnosť, láska. V tomto duchu sme chceli deťom nenásilným spôsobom vštepovať riešenia konfliktov, snažiac sa o pokoj a ľudské práva pre všetkých. Rovnako dôležité bolo vštepovanie výchovy k porozumeniu a tolerancii detí medzi sebou, ale aj voči prírode, v ktorej sa počas hier pohybovali.
Hoci počasie nebolo ideálne, navštívili sme zaujímavé miesta a zorganizovali veľké množstvo športových, vedomostných i zábavných hier a súťaží. Neoddeliteľnou súčasťou nášho tábora boli detské sväté omše, ktoré sme spestrili spevom. O deti sa postaral šesťčlenný kolektív vedúcich, zdravotníčka a kňaz. Pobyt sme zorganizovali i vďaka finančnej podpore Mesta Pezinka, PAX CHRISTI a Nadácie Revia, ktorým i touto cestou ďakujeme.

Ohodnoťte článok: