Poďakovanie – ale len polovičné

JUDr. Štefan Noskovič / September 2006 / Prečítané 1624 krát
V minulých dňoch občania Pezinka a historickej časti Grinava s obdivom sledovali ako rýchlo a ako pekne Mesto Pezinok na grinavskom cintoríne vybudovalo vkusné, architektonicky a dispozične perfektne zvládnuté mozaikové chodníky.
Takto vybudované chodníky vnímajú občania ako významný počin na zvýšenie dôstojnosti miesta posledného odpočinku obyvateľov a najmä výsledok úsilia poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku PhDr. Zity Joklovej a Ing. Jána Satka, CSc. v ich volebnom okrsku.
Mestským zastupiteľstvom schválený rozpočet Mesta Pezinka na rok 2006 však predpokladal okrem iného i rekonštrukciu vstupnej brány do cintorína a priľahlého oplotenia, ako aj rekonštrukciu chodníkov na Myslenickej ulici od odbočky na Glejovku po odbočku na Slovenský Grob. Fandíme preto mestu i poslancom, aby sa im tento zámer do konca roku podarilo bez zvyšku splniť.
V závere tohto roka bude MsZ pripravovať rozpočet na rok 2007. Myslím si, že by bolo vhodné opäť posúdiť vybudovanie okružnej križovatky Myslenická – Limbašská cesta – Glejovka, pokračovať v budovaní chodníkov na Štúrovej, Cintorínskej, D. Virgoviča, Družstevnej ul. a na iných uliciach, kde neexistujú žiadne chodníky. Bolo by vhodné, aby Mesto urobilo inventarizáciu tohto stavu a navrhlo a schválilo plán postupného budovania chodníkov.
Domnievam sa, že ešte v tomto roku by bolo vhodné obnoviť už takmer neexistujúce vodorovné dopravné značky na št. ceste II/502 na Myslenickej ulici a okamžite vykonať a pravidelne vykonávať orez konárov na stromoch popri Myslenickej ulici – vzniká tu totiž riziko ohrozenia života a zdravia občanov, vodičov a majetku prepravovaného, najmä kamiónmi.
Zároveň navrhujem, aby Mesto Pezinok intenzívnejšie využívalo pri zabezpečovaní svojich aktivít – najmä investičného charakteru – finančné prostriedky z fondov Európskej únie tak ako napr. Svätý Jur a ďalšie mestá a obce na Slovensku. Nebolo by ďalej od veci, ak by na stránkach populárneho Pezinčana bolo zverejnené, koľko a na aké účely v ostatných piatich rokoch Mesto Pezinok použilo financie získané z prostriedkov Európskej únie.
Preto len to polovičné poďakovanie Mestu Pezinok.

Ohodnoťte článok: