OZNAM

September 2006 / Prečítané 1696 krát
Domov dôchodcov Via Bene – Dobrá cesta ponúka možnosť ubytovania pre občanov ktoréhokoľvek mesta, ak pochádzajú z Hlohovca a chceli by sa do svojho rodného mesta vrátiť. Adresa: Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec.