Rezortné vyznamenanie Jánovi Satkovi

Milan Oravec / September 2006 / Prečítané 1767 krát
V rámci Slovenských dožinkových slávností, ktoré sa konali 19. augusta v areáli Agrokomplexu v Nitre, udeľovali vyznamenania úspešným pracovníkom rezortu pôdohospodárstva.
Minister pôdohospodárstva Ing. Miroslav Jureňa na návrh Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Zväzu pôdohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR udelil rezortné vyznamenanie aj Pezinčanovi Ing. Jánovi Satkovi, CSc., predsedovi Vinohradnícko-vinárskeho družstva podielnikov Karpaty Pezinok-Grinava.
J. Satko je dlhoročný pracovník v pôdohospodárstve a zastával viaceré odborné funkcie. Bol členom komisie ochrany rastlín a chemizácie pôdohospodárstva v Paríži a v Moskve. Je autorom mnohých odborných publikácií a článkov doma i v zahraničí.
Svoju odbornú činnosť zameriaval na agrochémiu a výživu rastlín, odrodové skúšobníctvo pôdohospodárskych kultúr, skúšanie osív a sadív a hlavne na ochranu rastlín v pôdohospodárstve.
V poslednom čase odborné skúsenosti využíva vo vinohradníctve a vinárstve. Aktívne pracuje vo viacerých odborných komisiách na tomto úseku pôdohospodárstva.
K udeleniu vyznamenania srdečne blahoželáme.

Ohodnoťte článok: