PROMETHEUS na Hodokvase

Mária Marušicová / September 2006 / Prečítané 1638 krát
Pezinský klub Spoločnosti PROMETHEUS sa rozhodol prezentovať svoje združenie na hudobnom festivale Hodokvas v Piešťanoch.
I keď sa o tomto podujatí hovorí len v spojitosti s modernou a neviazanou mládežou, prezentuje sa tu viacero mimovládnych organizácií. Nikto by nečakal, že i na takomto podujatí je veľa mládeže, ktorá sa zaujíma aj o oblasť filozofickú a ideologickú. Jednou z iniciatív bola propagácia plánovaného rodičovstva. Bolo to príjemné poznanie, že tejto mládeži nie je ľahostajný vývoj našej krajiny, život iných ľudí, ani životné prostredie. Mnoho z nich sa zaujímalo o našu filozofiu svetského humanizmu a súhlasilo s ňou. Prejavili záujem o našu organizáciu a o náš časopis Prometheus.