ĽUDSKÉ RUKY

Rozália Šmahovská / September 2006 / Prečítané 1655 krát
Ľudské ruky sú našimi hybnými pákami. A čo všetko dokážu. Objať, pracovať do úmoru, vytvárať hodnoty, zamávať na rozlúčku.
Sú aj také, ktoré na niečí pokyn dokážu raniť, zabiť, kradnúť, ničiť hodnoty iných.
Prosím, dovoľte mi poďakovať sa ľuďom, ktorí skrášlili grinavský cintorín. Dostal nový šat. Lemujú ho nové chodníky, ako čipky na okrajoch šiat.
Chcem sa ale spýtať, čie to boli ruky, ktoré tak veľmi znehodnotili pomník zosnulej pani Hromadovej? Bol dlhé roky ozdobou nášho cintorína. Tým, že niekto ukradol ozdobné reťaze zneuctil dielo človeka, ktorý odovzdal kus seba a umu pri jeho tvorbe. Pri pohľade na takto zničené dielo chcelo by sa kričať: Prečo?
Majme oči otvorené a sledujme, čo sa okolo nás deje. Obdivujme nielen krásu ľudských rúk, ale sledujme s opovrhnutím aj tie ruky, ktoré dokážu ničiť.
Nezabúdajme, že my všetci nesieme so sebou príbuzenstvo rúk, svedomia, cti a umu.