Nová okružná križovatka v prevádzke

Milan Oravec / September 2006 / Prečítané 2393 krát
Začiatkom septembra bola daná do užívania okružná križovatka Holubyho-Kupeckého-Mladoboleslavská-Polkorábova. Jej vybudovanie bolo potrebné na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.


Táto stavba si vyžiadala náklady 4,2 milióna korún, vrátane 500 tisíc Sk na odstránenie susediaceho objektu tzv. Viktorínky, 1,1 mil. Sk stála prekládka NN sietí a VN kábla a na vonkajšie osvetlenie (bolo treba preložiť dva stĺpy a ďalší nový do stredu križovatky vybudovať).
Stavbu realizoval Petmas Pezinok, ktorý vyhral súťaž, keď ponúkol investorovi Mestu Pezinok najvýhodnejšiu cenu. Výstavba trvala tridsať dní.
Nová okružná križovatka je tretia v našom meste a je najkrajšia.