Názory občanov na separovaný zber

September 2006 / Prečítané 1856 krát
   Bývam na Bystrickej ulici č. 20, kde sú pre 57 rodín určené 4 kontajnery na ostatný odpad a jeden kontajner na papier. Dvakrát týždenne tento odpad vyvážajú. Veľmi častým javom je to, že už v nedeľu sú tieto kontajnery preplnené a občania sú nútení dať odpad v taškách vedľa nich. Nehovoriac o tom, keď sú nejake sviatky, vtedy si pripadáte ako na smetisku. Niekedy je kontajner plný papiera a zvyšný končí, asi viete kde...
Chýba tu kontajner na sklo, plastové fľaše, poprípade na bio odpad. Máme záujem separovať, ale keď nie sú vytvorené podmienky, je to len rozprávanie do vetra. Touto cestou by som chcel požiadať o doplnenie všetkých druhov kontajnerov.

Ohodnoťte článok: