Nehnevajte sa, ja to vidím inak

Martin Stohl / September 2006 / Prečítané 1611 krát
Dovoľujem si reagovať na príspevok pani Osvaldíkovej o jej skúsenosti v pezinskej plavárni v júlovom čísle, ako aj na dve reakcie, ktoré nasledovali v augustovom čísle Pezinčana.
Ocitol som sa toto leto v podobne j situácii na kúpalisku v Dunajskej Strede, kde ma takisto ako rodiča nechceli pustiť do detského bazéna s mojím 3-ročným synom a zdá sa mi, že to nie je len pezinský problém. Navyše mám dojem, že tkvie celkom inde, ako v ,,arogancii" návštevníkov, ktorí ,,si myslia, že sú čosi viac, sú predsa z Bratislavy" (mimochodom, nezaváňa autorovi trochu aroganciou aj takéto zovšeobecňovanie?), alebo u zamestnancov, ktorí poctivo dbajú na dôsledné dodržiavanie stanovených pravidiel. Nebol som pri tom a nechcem súdiť, ako sa chovali spomínaní návštevníci. Podstatu problému však vidím v samotnom nariadení, ktoré zakazuje rodičom malých detí vstup do bazéna spolu s nimi.
Chápem, ak do detského bazénu nemajú voľný vstup dospelí bez detí, ale nútiť rodiča, aby sa zobďaleč pozeral na svoje predškolské dieťa v bazéne je naozaj nezmysel. Jediný argument, ktorý som v reakciách našiel, je snaha o udržanie ,,kvality a hygieny vody", resp., že zákaz ,,chráni deti pred chorobami". Tento argument však nedáva zmysel z viacerých dôvodov: 1) hlavným zdrojom znečistenia detských bazénov bývajú malé deti same, keďže mnohé sa ešte len učia používať toaletu a ani plienočky nie vždy situáciu zachránia. Najmä preto sa voda v detských bazénoch musí vymieňať oveľa častejšie ako vo veľkých verejných bazénoch; 2) Na plavárňach je spravidla predpis, že deti aj dospelí sa musia pred vstupom do bazénu osprchovať – toto pravidlo by mali zamestnanci plavárne kontrolovať; 3) Rodičia sú s deťmi v každodennom styku a práve u nich sa predpokladá, že sú zárukou zdravia a hygieny svojich detí.
Nevidím teda logický dôvod, prečo by mali práve rodiča byť rizikom pre svoje deti do takej miery, že im obmedzia vstup s nimi do bazéna, kde môžu nielen priamo dozerať na deti, ale môžu spolu s nimi tráviť príjemný rodinný čas, či učiť ich plávať. V súčasnosti majú rodičia aj tak málo času na trávenie so svojimi ratolesťami, bolo by škoda, keby medzi nich vstúpila ešte aj kocúrkovská byrokracia.