Vzdelávanie štátnych zamestnancov z Európskeho sociálneho fondu

Ing. Helena Janočková / September 2006 / Prečítané 1788 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku realizuje projekt orientovaný na zvyšovanie odbornosti zamestnancov štátnej správy v informačných technológiách a zručnostiach pri práci s počítačom. Projekt financuje aj Európska únia, z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov, aby sa zdokonalili a rozšírili si vedomosti v oblasti počítačovej gramotnosti, pričom cieľom je získanie medzinárodne uznávaného osvedčenia ECDL (European Computer Driving Licence).
Do projektu je zapojených všetkých 140 zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, vrátane zamestnancov pracoviska v Senci. Od 1. júna do 30. novembra 2006 sa postupne zamestnanci úradu vzdelávajú a testujú v počítačových zručnostiach.
Každý účastník dostane Index ECDL a každý, kto splní podmienky úspešného absolvovania dostane Certifikát ECDL, t.j. vodičský preukaz na počítače Štart.