Kozy pod vlajkou Európskej únie

September 2006 / Prečítané 2606 krát
S prekvapením a rozhorčením som si prečítal článok Pezinok na Agrokomplexe Nitra v časopise Pezinsko č. 33. Mnohí Pezinčania asi ani netušia, kde sa kozy v Pezinku chovajú, a to i napriek tomu, že to miesto je skoro v centre mesta, priamo na dotyku s našim hlavným cintorínom a to dokonca aj na pozemkoch mesta. Pani Ľubica Kozubová, ktorá je majiteľkou farmy Kozí dvor pri RVZ, prišla do Pezinka pred pár rokmi, kúpila si dom v areáli Lesných závodov a začala s činnosťou Akadémie vzdelávania, ako aj s hudobnými aktivitami. Na tomto pozemku sa uskutočnil hudobný festival a hovorilo sa o vybudovaní pódia a hľadiska. Malo to byť celkom príjemné a kultúrne prostredie. Malo... Problém sa začal vtedy, keď sa, po nástupe nového primátora, majiteľka dozvedela, že pod jej oknami, medzi jej domom a cintorínom už nepôjde štvorprúdová výpadovka z Pezinka, ale mesto robí potrebné kroky, aby pozemok v jej susedstve odkúpilo od Slovenského pozemkového fondu a v záujme občanov rozšírilo jestvujúci cintorín. To sa jej však nepáčilo, pretože pozemok chcela kúpiť aj ona. Štátny orgán však dal prednosť záujmom občanov a pozemok je majetkom mesta. Pani Kozubová sa nevzdala, rozhodla sa, že keď už nemôže mať pozemok, nebude tam ani cintorín. A tak nasledovala jedna petícia za druhou, kritika mesta i primátora, a dokonca podanie na súd, aby mestu nedovolil zriadenie cintorína. A to i napriek tomu, že každý súdny človek vidí, že cintorín už dnes nestačí a jeho rozšírenie je nevyhnutné. Mesto sa zaviazalo medzi cintorínom a pozemkom Ľ. Kozubovej vybudovať vysoký nepriehľadný plot a pás vysokej zelene. Nič nepomohlo, súd len oddialil neodkladné riešenie a pod vyblednutou vlajkou Slovenska a Európskej únie sa ešte pár mesiacov budú pásť (a smrdieť) kozy.