Nezabúdame...

Mgr. Oliver Solga / September 2006 / Prečítané 1560 krát
Pezinok je jedným z mála miest na Slovensku (ak nie jediným), ktoré si už niekoľko rokov pravidelne koncom júla pripomína pamiatku obetí prvej svetovej vojny. Pezinčania sa schádzajú pri pomníku pred Farským kostolom, aby vzdali poctu svojim starým otcom alebo praotcom, ktorí zahynuli v rokoch 1914 – 1918. Súčasťou osláv je i svätá omša a modlitba za ich duše. Primátor mesta v mene občanov položí k pomníku veniec kvetov. V príhovoroch sa spomínajú bojiská a mená tých, ktorí už dávno nie sú medzi nami.
My päťdesiat- a viac roční si ešte pamätáme z detstva rozprávanie našich dedov o strašných bojoch v Taliansku, Rumunsku, Rusku a inde, ale aj množstvo veselých príhod, ktoré zažili so svojimi spolubojovníkmi. Väčšina z nich sa narodila ešte v devätnástom storočí a či si to uvedomujeme alebo nie, my sme vlastne spojnicou troch storočí, pretože spomienky na nich, ale aj vlastnosti po nich zdedené, sme preniesli až do storočia dvadsiateho prvého. Toto všetko spomínam okrem iného aj preto, že som mal možnosť nedávno sa zúčastniť na podobných oslavách v talianskom mestečku Brazzano. A hoci som z médií i rozprávania vedel, že v civilizovanej Európe sa tejto historickej udalosti prikladá mimoriadny význam a každoročne sa konajú veľkolepé oslavy, predsa len ma osobná skúsenosť príjemne prekvapila. Vojenské cintoríny a pamätníky sú perfektne udržiavané, vedľa seba tam ležia aj bývalí nepriatelia a štát, mestá i občania si s veľkou úctou každoročne pripomínajú výročia udalostí prvej svetovej vojny. Dojemné bolo i to, že na mnohých náhrobkoch som našiel aj slovenské mená.
Často sa sťažujeme, že najmä mladí ľudia nevedia nič o historických udalostiach, ktoré sú súčasťou národných dejín a často významným mravným posolstvom a príkladom hrdinstva, či ozajstného vzťahu k svojej vlasti. Nielenže si nepripomíname obdobie prvej svetovej vojny, ale zabúdame aj na ešte žijúcich účastníkov druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Je to nesmierna škoda a iste by v tom mali zohrať pozitívnu úlohu najmä naše školy, médiá i rodinná výchova. Tak, ako je to všade v civilizovanej Európe. Tak, ako sa to snažíme robiť aj my, v Pezinku, kde na ostatnej slávnosti venovanej SNP bola účasť občanov ako nikdy predtým. Dúfam, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti a my nebudeme patriť medzi tých, čo zabudli z nevďačnosti a hlúposti.

Ohodnoťte článok: