Dychová hudba Grinavanka má 85 rokov

August 2006 / Prečítané 5790 krát
V tomto roku si pripomíname 85 rokov dychovej hudby Grinavanka.
Dychovú hudbu Grinavanka založili v dedinke Grinava v septembri roku 1921. Treba ale spomenúť, že už pred 1. svetovou vojnou sa pokúsilo trinásť chlapov z Grinavy založiť dychovku, avšak pre veľkú biedu a odchod niektorých členov do Ameriky za chlebom nemala dlhé trvanie.
V 20. rokoch minulého storočia ako prvý kapelník dychovku viedol František Ježík, po ňom taktovku na chvíľu prevzal Štefan Šindler. Vtedy účinkovali na sviatky v kostole, na pohreboch a dedinských zábavách pod názvom Grinavská dychovka. Mala trinásť hudobníkov, ktorí sú zapísaní ako zakladajúci členovia.


Súčasné zloženie Grinavanky

   V 30. rokoch minulého storočia bol kapelníkom Štefan Bielik, ktorý sa zaslúžil o to, že dychovka prežila aj hrôzy 2. svetovej vojny a po roku 1945 rozšíril počet muzikantov z 13 na 19. Po ňom prichádza na scénu Celestín Oškera, ktorý v dychovke pôsobil až do roku 1961 a hrávali nielen na oslavách, zábavách a cirkevných sviatkoch, ale s dychovkou dosiahol aj prvý veľký úspech, v roku 1952 získali 1. miesto na Okresnej súťaži dychoviek v Pezinku. Vtedy už vystupovali pod názvom Myslenická dychovka. Tí skôr narodení si určite pamätajú, že po 2. svetovej vojne bola obec premenovaná na Myslenice.
V roku 1961 C. Oškera z dychovky odišiel a na scénu sa vrátil Štefan Bielik, ktorý až do roku 1973 bol kapelníkom a hudobníkom dychovky. Spolu dlhých 28 rokov tak udržoval jej tradíciu ako kapelník. Doteraz ho nik neprekonal.
Od roku 1955 bolo patrónom Myslenickej dychovky miestne Jednotné roľnícke družstvo pod vedením Augustína Krasňanského. Najviac finančných prostriedkov vtedy išlo na nové kroje, ozvučenie a opravu nástrojov. Od roku 1972 až do roku 1976 bol kapelníkom hudobne skúsený Eduard Mlynek. Pod jeho taktovkou v roku 1975 dychovka získala 2. miesto na súťaži na Kamennom Mlyne o čo sa zaslúžil aj prvý spevák Štefan Vilém.
Najväčší zlom v existencii dychovky, ktorá vtedy mala názov DH JRD KARPATY, nastal v roku 1976, keď sa kapelníkom stal Karel Suchý, ktorý prišiel z posádkovej hudby z Bratislavy. Najviac sa zaslúžil o jej dobré meno doma i v zahraničí. Dosiahol to náročným nácvikom a kvalitným repertoárom, ktorý sám skladateľsky pripravoval. V roku 1978 prichádza k ďalšej zmene názvu a to na DH GRINAVANKA, ktorý je až dodnes. Karel Suchý Grinavanku viedol až do roku 1992 celých 16 rokov.
Počas jeho účinkovania dychovka získala jedenásť prvých miest na okresnej súťaži na Kamennom Mlyne, tri prvé miesta na krajských festivaloch a jedno 2. a 6. miesto na celoslovenskom festivale v roku 1980 a 1986. Účinkovala vo Francúzsku, osemkrát v Nemecku a päťkrát v Rakúsku. Nahrávala skladby pre Francúzsku a Československú televíziu, tiež pre Radio Strasbourg a Slovenský rozhlas.
Zaslúžil sa o to, že v rokoch 1978 až 1984 prišlo po nábore do dychovky 23 mladých chlapcov, ktorí vytvorili ,,malú" Grinavanku, ktorá úspešne účinkovala na niekoľkých festivaloch. Títo chlapci neskôr doplnili ,,veľkú" Grinavanku a sú tu dodnes. V tom období prišli aj noví speváci Barbora Krasňanská a Ľubomír Halenkovič.
Na toto úspešné obdobie nadviazal aj Miloslav Šmahovský, ktorý sa stal kapelníkom v roku 1993 a v Grinavanke účinkuje už od roku 1950. Dychovku viedol ako kapelník do roku 1999. V roku 1996 získala dychovka pod jeho vedením 1. miesto na súťaži v Budmericiach. Účinkovala v Taliansku a v Rakúsku a nadviazala veľmi priateľské vzťahy s DH Švedlárčanka z východu Slovenska zo Spiša. V tom čase v Grinavanke spievali Mirka Hančíková a Alena Gažiová.
V roku 1991 začala aj veľmi dobrá spolupráca s MsNV Pezinok pod vedením Ing. Ivana Pessla, keď Grinavanka získala prostriedky na nové kroje a nástroje. Táto spolupráca trvá až dodnes a to aj vďaka veľmi dobrým vzťahom s terajším primátorom Mgr. Oliverom Solgom, poslancami za miestnu časť Grinava Dr. Zitou Joklovou a Ing. Jánom Satkom CSc. a Kultúrnym centrom pod vedením Ing. Ingrid Noskovičovej.
V rokoch 1999 – 2000 sa ujal taktovky na obdobie jedného roka Karol Urbanič zo Svätého Jura, ktorý je v Grinavanke od roku 1986. Najviac Grinavanke pomohol a pomáha úpravou a tvorbou nových skladieb. Grinavanka v tomto období získala nových priateľov a sponzorov, v roku 1998 Milana Grella a v roku 2001 Petra Vacha.
V rokoch 2000 až 2005 bol kapelníkom Drahomír Šmahovský, ktorý prišiel do Grinavanky v roku 1971. Grinavanka pod jeho vedením hrala v Rakúsku, úspešne účinkovala v Slovenskej televízii v priamom prenose z modranského Vinobrania v roku 2004 a v roku 2005 reprezentovala Pezinok v družobnom meste Mladá Boleslav. Drahomír Šmahovský vychoval a pre Grinavanku pripravil aj nových spevákov, ktorých zacvičoval od roku 2002. Dnes v Grinavanke aj úspešne spievajú – Nikoleta Šmahovská, Ľubomír Tahotný a Martina Tahotná.
Od roku 2005 je kapelníkom skúsený hudobník Ing. Vladimír Féder, ktorý nácvikom nových skladieb obohacuje a spestruje repertoár a kvalitu programu dychovky. Pri nácvikoch spevákov od roku 2003 svojou odbornou radou prispieva aj speváčka Mirka Sandtnerová, ktorá v Grinavanke spievala v rokoch 1995 – 1996.
Grinavanka od roku 1958 účinkovala na všetkých oberačkových slávnostiach v Pezinku a v Modre. Zabáva a svojou hudbou potešuje všetkých milovníkov dobrej dychovky doma i v zahraničí. Svedčí o tom aj pravidelný, v poradí už 7., Grinavský majáles, ktorý organizuje jubilujúca hudba. Doteraz sa v Grinavanke vystriedalo 126 hudobníkov, 10 kapelníkov a 20 spevákov. Pozoruhodné je, že Ondrej Satko a Ivan Šmahovský prišli do Grinavanky v roku 1946, teda už 60 rokov sú jej neodmysliteľnou súčasťou a dodnes aktívne hrajú. Dnes v nej účinkuje pätnásť hudobníkov a päť spevákov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o existenciu a zveľaďovanie našej Grinavanky.


Ohodnoťte článok: