Nedožité 100. narodeniny Ľ. Rajtera

redakcia / August 2006 / Prečítané 2131 krát
V minulých dňoch sme si pripomenuli 100. výročie narodenia významného slovenského dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga, profesora Dr. Ľudovíta Rajtera.
Ľ. Rajter sa narodil 30. júla 1906 v Pezinku. V hudobnom svete bol známy tým, že položil základy dirigentskej školy na Slovensku. Podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie, ktorej bol v rokoch 1949 – 1976 prvým dirigentom. Zároveň pôsobil ako šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu (1968 – 1977). Intenzívne pracoval so zahraničnými hudobnými telesami v Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku. Od vzniku VŠMU roku 1949 bol činný ako pedagóg, v roku 1991 bol vymenovaný za profesora. Bol nositeľom mnohých ocenení (Rad Ľ. Štúra, Čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska, doctor honoris causa v New Yorku).
Dr. Ľ. Rajter bol čestným občanom Pezinka. K nášmu mestu sa vždy hrdo hlásil. Zomrel 6. júla 2000 vo veku 94 rokov a je pochovaný na pezinskom cintoríne.

Odhalili pamätnú tabuľu

 Pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľ. Rajtera slávnostne odhalili 26. júla na bratislavskom dome na Fándlyho ulici č. 1 pamätnú tabuľu, ktorú venovalo Hudobné centrum.