Čo na to občania?

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2155 krát
So separovaným zberom má naše mesto už 13-ročnú tradíciu. Hoci Pezinok je pravdepodobne jediným mestom na Slovensku, ktoré tento ekologický systém tak dlho nepretržite, celoplošne a úspešne realizuje, stále je čo zlepšovať. Získať podnety a názory občanov naň má za cieľ anketa so zameraním na triedenie komunálneho odpadu, ktorú na prelome augusta a septembra urobí samospráva mesta. Okrem anketových lístkov je do 5. septembra možné k otázke separovaného zberu v meste vyjadriť sa aj prostredníctvom internetu cez www.pezinok.sk . Výsledky ankety zverejní Pezinčan, TV Pezinok a stanú sa aj cenným zdrojom pre rozhodovanie najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva (25. 9. 2006).
Samospráva mesta ďakuje všetkým respondentom, ktorí sa zapoja do ankety a budú ochotní podeliť sa o svoje názory na túto tému.