Za zmenu adresy pýtajú 300 korún

Karel Votava, Ing. Peter Poustecký / August 2006 / Prečítané 2267 krát
Prevažná časť obyvateľov Pezinka, bývajúcich v bytových jednotkách, je odkázaná pri obhospodarovaní svojich bytov na služby Stavebného bytového družstva občanov (SBDO) so sídlom v Pezinku.
Po roku 1989 sa týmto obyvateľom naskytla možnosť tieto byty si odkúpiť, čo sa v súčasnosti aj deje. Pri prevode vlastníctva si SBDO podľa svojich interných predpisov automaticky zaznamená kontaktnú adresu vlastníka bytu, pričom nepreskúmava, či táto je totožná s adresou jeho trvalého pobytu. Často totiž vlastník bytu žije na inej adrese.
SBDO posiela všetku korešpondenciu na adresu bytu. Ak chce vlastník bytu, aby písomnosti zo SBDO boli doručované na adresu jeho trvalého bydliska, musí požiadať o ,,zaregistrovanie zmeny adresy", za čo SBDO zaplatí viac ako tristo korún.
Predstavitelia SBDO asi zabudli, že komunizmus sa skončil a nie sú nadriadený orgán vlastníkom bytov a nemôžu s nimi zametať ako sa im zachce.
Právny vzťah medzi vlastníkmi bytov a SBDO je rovnocenný. Podotýkam, že SBDO nie je štátny ani verejný orgán, ale obyčajná organizácia, ktorá okrem iného poskytuje služby spojené s obhospodarovaním bytov, ak si vlastník takúto službu u nej objedná. Malo by byť v záujme SBDO, aby doručovali písomnosti na adresu, kde vlastník býva, čím sa okrem iného skracujú rôzne lehoty, napríklad pri stavebných konaniach, pri zatepľovaní bytov a iné.
Za zaznamenanie zmeny adresy klienta, čo je dnes v čase informačných technológií minutový úkon, účtovať si 300 Sk je podľa môjho názoru nezákonné a hraničiace s úžerou.
Ja som takýto poplatok odmietol zaplatiť. Písomne som len oznámil adresu.


 A čo na to SBDO?
– Poplatok za zmenu doručovacej adresy (ak je iná ako adresa priestoru) je jednorazový v sume 300 Sk + platná sadzba dane z pridanej hodnoty. V príspevku je správne poznamenané, že vlastníci sa často nezdržiavajú na adrese bytu, ktorý vlastnia, ale inde. Často je to v inom meste alebo v zahraničí. Poplatok teda neobsahuje v článku kritizovanú jednu minútu strojového času ale hlavne budúce náklady na poštovné do zahraničia, do iných miest na Slovensku, pretože v bytových domoch sa hromadné zásielky užívateľom distribujú prostredníctvom poverených zástupcov vlastníkov. Poplatok je stanovený predstavenstvom SBDO a slúži ako úhrada časti poštovného na neurčitý čas vopred pre vlastníka, ktorý si praje zasielať poštu kamkoľvek inam, ako je adresa bytu, ktorý užíva.

Ohodnoťte článok: