Žiadosti o finančné príspevky na rok 2007

Mestský úrad / August 2006 / Prečítané 2103 krát
Mesto Pezinok oznamuje všetkým žiadateľom o finančné príspevky v oblasti kultúry, športu a sociálnej starostlivosti na rok 2007 z rozpočtu mesta, že termín podania žiadosti je do 29. 9. 2006 na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na stránke www.pezinok.sk.
Ide o záujmové združenia, školy, spolky, kluby reprezentujúce mesto i individuálnych občanov podieľajúcich sa na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach.
Skorší termín na odovzdanie žiadostí je z dôvodov, aby žiadatelia mohli odsúhlasené príspevky čerpať už od začiatku roka.

Ohodnoťte článok: