V decembri budú voľby do samosprávy

Mestský úrad / August 2006 / Prečítané 2141 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa zákona SNR č. 346/90 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9 odst. 3 oznamuje, že:

1. počet obyvateľov mesta Pezinka ku dňu 16. 6. 2006 podľa evidencie obyvateľov mesta je 22 156;

2. k 16. 6. 2006 je zapísaných  17 917 voličov.
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1-103/2006 zo dňa 30. 6. 2006 schvaľuje na nadchádzajúce volebné obdobie 2006 – 2010 dvadsaťpäť poslancov MsZ. Voľby do samosprávy mesta sa uskutočnia v sobotu 2. decembra 2006 od 7.00 do 20.00 hod.
V našom meste budeme voliť v 17 volebných okrskoch. Mesto je rozdelené na 5 volebných obvodov.
V decembrových voľbách okrem poslancov mestského zastupiteľstva budeme v priamych voľbách voliť aj primátora Pezinka.

Ohodnoťte článok: