Stolní tenisti hodnotia uplynulý ročník

Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. / Júl 2006 / Prečítané 2232 krát
V športovom ročníku 2005/ 2006 mal Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok prihlásené do ligových súťaží mužov spolu štyri družstvá, pričom družstvo STK Pezinok D bolo zložené z chlapcov od 12 do 15 rokov. Po dlhšom období hralo A družstvo druhú ligu, avšak v súťaži sa neudržalo a opäť zostúpilo do tretej ligy. Družstvo B v tretej lige skončilo na 8. mieste. Veľmi dobre sa darilo celú sezónu družstvu C v piatej lige a prakticky až do konca súťaže bola reálna šanca na postup do 4. ligy, avšak v dôsledku dvoch prehier v závere sezóny skončilo na 4. mieste v tabuľke. Najväčší výkonnostný vzostup zaznamenalo družstvo D, zložené z detí klubu, ktoré v 6. lige v minulom ročníku skončilo na predposlednom mieste. V ročníku 2005/2006 sa celú súťaž pohybovalo v strede alebo v hornej polovici tabuľky. Sezónu ukončili naši chlapci na peknom 7. mieste.
V uplynulom období sme značné úsilie venovali práci s deťmi a mládežou. Stolnotenisový klub vytvoril podmienky na športovanie veľkého počtu detí. Rozšíril svoju členskú základňu v žiackych vekových kategóriách. V súčasnosti je z 51 členov klubu 32 členov detí a mládeže do 18 rokov. K najmladším patria Adam Brat (8 rokov) a Andrea Bacigálová (9) a úplne najmladšou členkou klubu je Kristínka Červenková, ktorá hoci má len 5 rokov, chodí usilovne trénovať a bez problémov „prehodí“ biele čudo cez sieťku ping pongového stola viac ako desať krát.
Významným projektom sezóny 2005/2006 bol prvý ročník Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise, ktorý organizoval Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku. Nad stolnotenisovou ligou našich školákov prevzal záštitu primátor mesta Oliver Solga. Najmä vďaka jeho podpore, ale aj podpore nadácie Revia a ďalším sponzorom si víťazi ligy či už v kategórii družstiev, alebo jednotlivcov odniesli hodnotné ceny. V ligovej súťaži sa zúčastnili všetky Pezinské základné školy a gymnázium, pričom na súpiskách družstiev bolo vyše 100 detí. V jednotlivých kategóriách družstiev zvíťazili: starší žiaci – Gymnázium Pezinok, staršie žiačky – ZŠ Holubyho, mladší žiaci – ZŠ Na bielenisku. V súťaži jednotlivcov zbierali súťažiaci body počas zápasov družstiev a takisto na troch bodovacích turnajoch a záverečných turnajoch TOP 16. V jednotlivých kategóriách zvíťazili: starší žiaci – Juraj Počuch, Gymnázium, staršie žiačky – Jarmila Nogová, ZŠ Kupeckého, mladší žiaci – Ján Cipro, ZŠ Na bielenisku, mladšie žiačky – Dominika Tyková, ZŠ Holubyho. Súťaž sa stretla medzi deťmi s veľkým záujmom. V druhom ročníku 2006/2007 sme prizvali aj ostatné školy okresu Pezinok, takže deti sa môžu tešiť na ešte kvalitnejšiu súťaž ako v prvom ročníku. Podrobnejšie výsledky školskej ligy, ale aj ligových súťaží mužov a tiež informácie o činnosti klubu nájdete na našej internetovej stránke www.ccc.sk/stkpk .
Okrem školskej ligy sa dospelí členovia klubu intenzívnejšie venovali skvalitňovaniu tréningového procesu detí. Z rozšírenej mládežníckej základne sa začali objavovať talenty, ktoré sa postupne začlenili do družstva D, hrajúceho mužskú súťaž.
Najväčším úspechom v žiackych kategóriách je nominácia Kristiána Križanoviča na majstrovstvá Slovenska z 29. miesta celoslovenského rebríčka v kategórii starší žiaci.
Takisto nás teší umiestnenie našich detí v konečnom rebríčku Bratislavsko-trnavského regiónu. Po TOP turnajoch sa v kategórii dorastenci a dorastenky umiestnili Kristián Križanovič na 4. mieste, Juraj Počuch na 7. mieste a Simona Lacková na 5. mieste. V kategórii starší žiaci a žiačky bol najúspešnejší Kristián Križanovič na 6. mieste, v kategórii mladší žiaci a žiačky Ján Alexy na 8. mieste. Medzi najmladšími žiakmi a žiačkami obsadil Eduard Košický 9. miesto a Andrea Bacigálová 6. miesto. Svojimi výsledkami si mnohé deti klubu vybojovali účasť na medzinárodných satelitných turnajoch, ktoré sa budú konať v auguste tohto roku v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Vďaka ich dobrým výsledkom klub vytvorí piate družstvo, ktoré bude zložené opäť výlučne z detí a prihlási ho do 6. ligy mužov, aby najšikovnejšie deti mohli zbierať čo najviac skúseností z „veľkého“ stolného tenisu.
Stolnotenisový klub nezabúda na deti klubu ani cez prázdniny. Plánujeme v spolupráci s vedením školy Na bielenisku počas letných prázdnin minimálne jedno sústredenie a priateľské stretnutie s deťmi spriateleného klubu ŠKST Karlova Ves. Budeme organizovať denný dvojtýždenný stolnotenisový tábor, pravdepodobne koncom augusta, ktorý sa v minulom roku stretol s veľkým záujmom.
Nesmierne nás teší záujem detí z Pezinka o stolný tenis a výsledky, ktoré mnohí dosiahli nám dávajú nádej, že stolný tenis sa bude v Pezinku ďalej rozvíjať a robiť dobré meno nášmu mestu.

Ohodnoťte článok: