Blahoželáme

Júl 2006 / Prečítané 2241 krát

Dňa 31. 7. 2006 sa dožíva vzácneho životného jubilea 80 rokov naša drahá mama, svokra, babka a prababka
Terézia TUTKOVÁ
k čomu jej z celého srdca blahoželajú a do ďalších rokov prajú pokoj a hlavne zdravie synovia Milan a Dušan s rodinami a sestra Kamila s rodinou.


Dňa 17. júla oslávila životné jubileum naša milovaná mamička a babinka
Emília KOLEJÁKOVÁ.
Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov života vinšujú
manžel Milan, dcéra Janka a syn Milan s rodinami.

Dňa 22. júla 2006 sa dožila krásnych 85 rokov najdrahšia mamička, babka a prababka
Anna ONDREJOVIČOVÁ.
K tomuto vzácnemu jubileu jej zo srdca blahoželajú a do ďalších rokov života všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie s láskou želajú deti s rodinami.

   V júli sa dožil významného jubilea 60 rokov dlhoročný člen a funkciomár pezinského stolného tenisu Ľudovít RONEC. Medzi stolných tenistov v Pezinku prišiel ako žiak, potom pokračoval ako dorastenec v CHZJD Bratislava, kde v celoštátnej československej súťaži dosiahol titul majstra republiky v zmiešanej štvorhre. Ako dospelý pokračoval v TJ Lokomotíva Pezinok, kde sa stal i funkcionárom a neskôr predsedom stolnotenisového oddielu. Výrazne prispel k reprezentácii Pezinka.
Až päť desiatok rokov bol aktívnym hráčom a svoje skúsenosti odovzdával tiež mladej generácii ako tréner.
Popri rodinných príslušníkoch sa k blahoželaniu pripájajú aj bývalí spoluhráči stolného tenisu z Pezinka.

Dňa 17. 7. oslávil krásne životné jubileum 80 rokov
manžel, otec, dedko, pradedko
Dominik KLAMO.
Veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu do ďalších rokov želá manželka Zita, dcéry Viera a Alena ako i ostatná rodina.Ohodnoťte článok: