Poďakovanie

Júl 2006 / Prečítané 2169 krát

Dňa 30. 5. 2006 nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat, dedko, pradedko, svokor a švagor
Ján HLAVANDA.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste a prejavili účasť na našom zármutku. Manželka a ostatná smútiaca rodina.Dňa 27. 6. 2006 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým
Rudolfom LOŠONSKÝM.
Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste a prejavili účasť na našom zármutku. Vďaka za prejavy sústrasti a kvetinové dary. S láskou spomínajú manželka Anna a dcéry s rodinami.


Ohodnoťte článok: