Spomíname

Júl 2006 / Prečítané 2147 krát


Dňa 25. 8. 2006 uplynie rok, čo nás opustil
Pavol HONZÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Družka Marta s rodinou.

Dňa 23. 7. 2006 uplynul rok od úmrtia nášho drahého
Jána SPEVÁKA.
S láskou spomínajú manželka, Marek a Janko s rodinouDňa 6. 7. 2006 sme si pripomenuli nedožitých 50 rokov
Dušana BAKYTU
a 6. 8. 2006 šestnásť rokov od jeho úmrtia.
Kto v srdci žije, neumrie. Manželka a deti.


Ohodnoťte článok: