Dychovky v Preši

František Féder / Júl 2006 / Prečítané 2224 krát

V dňoch 17. – 20. augusta sa uskutoční v Pezinku 6. ročník Medzinárodného súťažného festivalu dychových hudieb DYCHOVKY V PREŠI.

   Hlavný program bude v nedeľu 20. augusta o 14.30 hod. na nádvorí Zámku. V súťažnej časti vystúpi šesť dychových orchestrov zo Slovenska a Rakúska (DH Nedanovčianka, DH Svätojurská, DH Gemerčanka, DH Vinosadka, DH Bojnická kapela a DH Musik-verein Sarasdorf). Hosťami programu budú: orchester Mor And Kinamon (Izrael) a Mládežnícka dychová hudba ZUŠ Kyjov (ČR). V rámci sprievodných podujatí vystúpia aj DH Senčanka, C. a K. dychový komorný orchester a DH Záhorienka. Na záver bude veselica s moravskou kapelou Vracovjaci.
Predpredaj vstupeniek bude u informátora v Dome kultúry od 7. augusta (8.00 – 21.00 hod.). Vstupné: sobota, večer – 30 Sk, nedeľa odpoludnia (celý program) – 100 Sk, nedeľa, večer, veselica – 60 Sk.

PROGRAM
17. augusta (štvrtok)
19.00 hod. Chrám Premenenia Pána – sv. omša za zomrelých a žijúcich muzikantov DH v Pezinku
18. augusta (piatok)
18.00 – 18.45 hod. Zámocký park – koncert Mor And Kinamon – Izrael
19.00 – 20.00 hod. Zámocký park – koncert DH Senčanka
19. augusta (sobota)
9.00 – 10.00 hod. Trhovisko Kupeckého ulica – DH Vinosadka
17.00 – 18.00 hod. nádvorie Zámku – Mor And Kinamon
18.00 – 19.00 hod. nádvorie Zámku – Spolok C. a K. dychový komorný orchester
19.00 – 20.00 hod. nádvorie Zámku – DH Záhorienka
20. augusta (nedeľa)
9.00 – 10.00 hod. Vináreň Matyšák – DH Vinosadka (SR)
10.00 – 11.00 hod. Radničné nám., Mariánsky stĺp – DH Gemerčanka (SR)
10.00 – 11.00 hod. Dom kultúry, hlavný vchod – DH Svätojurska (SR)
11.00 – 11.30 hod. Vináreň Matyšák – DH Musikverein Sarasdorf (Rakúsko)
12.00 – 12.30 hod. Radničné nám., Mariánsky stĺp – DH Bojnická kapela (SR)
12.00 – 12.30 hod. Dom kultúry, hlavný vchod – DH Nedanovčianka (SR)
13.00 – 13.30 hod. Dom kultúry, hlavný vchod – DH ZUŠ Kyjov (Česko)
13.30 hod. Zraz dychových hudieb pred Domom kultúry na Holubyho ulici
13.45 hod. Sprievod zúčastnených DH na nádvorie Zámku
14.00 hod. Slávnostné otvorenie súťaže – fanfáry
14.30 hod. Spolok DH Nedanovčianka (SR)
15.00 hod. Spolok DH Svätojurská (SR)
15.30 hod. Spolok DH Gemerčanka (SR)
16.00 hod. Spolok DH Vinosadka (SR)
16.30 hod. DH Musikverein Sarasorf (Rakúsko)
17.00 hod. Spolok DH Bojnická kapela (SR)
17.45 hod. – 1. hosť: koncert hosťujúceho orchestra z Izraela
18.30 hod. – 2. hosť: koncert mládežníckej dychovej hudby ZUŠ Kyjov
19.00 hod. Megakoncert všetkých zúčastnených dychových hudieb
19.20 hod. Vyhlásenie výsledkov súťaže a pozvanie na 7. ročník 2007
19.45 hod. Veselica s DH Vracovjaci z Moravy


Ohodnoťte článok: