Budovanie a obnova detských ihrísk

Júl 2006 / Prečítané 2319 krát
Už v minulom roku začalo Mesto Pezinok, aj na podnet niekoľkých iniciatívnych rodičov, budovať detské ihriská. Po zmapovaní skutočného stavu, ktorý pretrvával ešte z čias socializmu a vyznačoval sa najmä jednoduchými železnými konštrukciami, často zdevastovanými a nefunkčnými, sme pristúpili k radikálnej obnove a budovaniu úplne nových zariadení. Prvým "vzorovým" areálom bolo detské ihrisko Za hradbami, ktoré deťom začalo slúžiť už cez prázdniny v roku 2005. V minulom roku sme vybudovali ešte jedno veľmi originálne ihrisko z prírodného dreva, v dolnej časti Záhradnej ulice. V tomto roku už bolo dokončené ihrisko na sídlisku Juh a ďalšie si budujú rodičia (len s finančným prispením mesta) na Bratislavskej ulici. Bude to prvé ohradené ihrisko, aby pieskovisko neznečisťovali zvieratá. Ďalšie pekné ihrisko vybudovala na Muškáte stavebná firma Stavoimpex. Na Muškáte sa pripravuje aj športové ihrisko na loptové hry pre väčšie deti a mládež. S iniciatívou prišli aj občania v Grinave, kde občianske združenie Grinavská záhrada pripravuje nové ihrisko v Materskej škole, pričom niektoré prvky sú už funkčné.
V tomto roku mestské zastupiteľstvo vyčlenilo z rozpočtu vyše pol milióna korún na budovanie nových detských ihrísk a potešiteľné je, že vo veľkej miere ich výstavbu iniciujú samotní rodičia, ktorí sú ochotní navyše pomáhať pri ich výstavbe a udržiavaní. Začiatkom tohto roku bol vymenený aj všetok piesok na detských ihriskách a tak štátna hygienická kontrola, ktorá bola pred pár týždňami v našom meste, skonštatovala dobrý stav detských ihrísk v Pezinku.