Liga proti rakovine zo zbierky Dňa narcisov podporila nové sociálne služby v Pezinku

Ing. Eva Lupová / Júl 2006 / Prečítané 1624 krát
V rámci 10. ročníka Dňa narcisov sa vyzbieralo v Pezinku a okolí vyše 128 tisíc korún. Na základe výzvy Ligy proti rakovjne, ktorá spravuje výťažok zbierky, Mesto Pezinok spracovalo projekt pod názvom Zavádzanie nových sociálnych služieb pre dôchodcov a onkologických pacientov v zariadení opatrovateľskej služby v Pezinku. Ten bol úspešný a na základe neho Pezinok získal finančný dar 100 tisíc Sk. Peniaze budú využité na vybavenie Zariadenia ošetrovateľskej služby na Komenského ulici bezbariérovým zariadením, držadlami do kúpeľní a WC, zdravotníckym materiálom, pomôckami a terénnym vozidlom. Časť prostriedkov bude použitá aj na výchovu a poradenstvo v onkologickej oblasti.


Ohodnoťte článok: