PETÍCIA OBČANOV

redakcia / Júl 2006 / Prečítané 1713 krát
Jedenásť občanov z Grinavy doručilo 23. júna 2006 na Mestský úrad v Pezinku petíciu za zrušenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v areáli Grünfeld v lokalite Pezinok-Grinava. Apelujú v nej, aby sa nedopustila likvidácia historickej budovy Pálfiovského majera. Navrhujú pamiatkový a archeologický výskum a rekonštrukciu s využitím fondov EÚ a s 5-percentným príspevkom mesta.


Stanovisko prednostu MsÚ Mgr. Miroslava Šebestu:
– Komisia na vyhodnotenie obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v areáli Grünfeld dňa 23. júna 2006 súťaž zrušila a následne 30. 6. MsZ v Pezinku zobralo túto skutočnosť na vedomie a uložilo MsÚ zabezpečiť vykonanie pamiatkového výskumu Pálfiovskej kúrie a vysporiadanie okolitých pozemkov. Vzhľadom na to, že poslanci neschválili zmenu účelu využitia týchto pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, Mesto Pezinok právne zabezpečí zachovanie tejto nehnuteľnosti aj do budúcna.