Za Jozefom Balážom

Mgr. Oliver Solga / Júl 2006 / Prečítané 1552 krát
Vo štvrtok 6. júla sme sa dozvedeli smutnú správu o úmrtí akademického maliara Jozefa Baláža. V jeho osobe odišiel vzácny a významný výtvarný umelec, ale pre mnohých Pezinčanov aj rovesník a priateľ z mladosti. Od raného detstva (narodil sa 14. marca v Hlohovci) až skoro do šesťdesiatky žil a tvoril v našom meste a aj neskoršie sa sem, do domu na Bernolákovej ulici, pravidelne vracal. Tu a v podkrovnom bratislavskom ateliéri za kostolom Klarisiek vytvoril množstvo grafík, knižných a časopiseckých ilustrácií a poštových známok, ale i textilných závesných obrazov – art-protisov. Práve tieto, možno jeho najkrajšie, zdobia steny našej Obradnej siene na mestskom úrade.
Jozef Baláž bol činný aj ako kurátor výstav slovenského umenia v zahraničí a popredný činiteľ Slovenského zväzu výtvarných umelcov. Aktívne sa zúčastnil na Slovenskom národnom povstaní a práve toto obdobie sa ako reflexia historických udalostí i osobných skúseností neraz objavilo aj v jeho grafickej tvorbe. Večnou témou mu však bola predovšetkým žena a milenecké dvojice, ktoré dominovali najmä v ilustrátorskej tvorbe poézie a prózy slovenských spisovateľov, neraz aj jeho osobných priateľov a súputnikov. Svoju tvorbu mnohokrát vystavoval doma i v zahraničí, niekoľko výstav mal aj v kultúrnych zariadeniach v našom meste.
Posledné roky jeho života, žiaľ, boli poznamenané vážnou chorobou, ktorá mu zabránila venovať sa výtvarnému umeniu, hoci tvorivých plánov a rozpracovaných tém mal ešte aj pred dovŕšením osemdesiatky veľa. S týmto významným umelcom a čestným občanom mesta Pezinka sme sa poslednýkrát rozlúčili na pezinskom cintoríne v sobotu 15. júla.

Česť jeho pamiatke.


Ohodnoťte článok: