Voľby riaditeľov základných škôl

Milan Oravec / Júl 2006 / Prečítané 1818 krát
V júni sa uskutočnili výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľov na troch pezinských základných školách, nakoľko doterajším skončilo 5-ročné funkčné obdobie.
Školské rady, ktorým v zmysle zákona č. 596/2003 prináleží výber riaditeľov, formou tajných volieb zvolili týchto staronových riaditeľov: Mgr. Ľubomíra Štiglica (ZŠ Na bielenisku), Mgr. Soňu Strmeňovú (ZŠ Holubyho ul.) a Mgr. Vieru Radičovú (ZŠ Kupeckého ul.). Novozvolení riaditelia budú vo funkciách do augusta 2011. Menovacie dekréty im odovzdal primátor Pezinka Oliver Solga.

Ohodnoťte článok: