Schválili úpravu rozpočtu

Milan Oravec / Júl 2006 / Prečítané 1776 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Mesta Pezinka na rok 2006. Príjmy a výdavky vo vyrovnanom rozpočte sa zvýšili takmer o 50 miliónov Sk, pričom dosiahli sumu 388 231 tis. Sk.
V príjmovej časti boli zvýšené položky – príjem z podielu na daniach v správe štátu, nájom budovy mestského zdravotníckeho zariadenia, dotácie na školstvo od štátu a iné.
Na výdavkovej strane rozpočtu boli zvýšené položky na energie, na realizáciu projektov financovaných z EÚ, dotácie na školstvo a ďalšie.

Ohodnoťte článok: