Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Štefan Šutta / Jún 2006 / Prečítané 4495 krát
Ľudia postihnutí civilizačnými chorobami

Telesne postihnutí v Pezinku a okolí sú združení v 123. Základnej organizácii Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP). Sú medzi nimi srdciari, ľudia s pľúcnymi a cievnymi chorobami, vozičkári a telesne postihnutí (po amputácii nôh, so sklerózou multiplex, spastickými paraparézami, t.j. ochorením svalstva, kĺbov, skoliózou, poškodením chrbtice a pod.).

Z činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Pezinku za rok 2005

 – Rada Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých Pezinok sa v roku 2005 zišla 14 krát. Zasadá minimálne jedenkrát mesačne;
– 19. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 125 členov;
– 1. mája zorganizovala ZO autobusový zájazd na výstavu kvetov Flóra v Bratislave;
– 7. mája sa zúčastnili na Jazde zručnosti v areáli Kameňolomu, ktorú organizoval Veteran Car Klub Pezinok. Toto podujatie patrí v ZO k najobľúbenejším a zúčastňujú sa na ňom nielen pretekári z Pezinka, ale aj Malaciek a Senca. Súťaží sa v kategóriách (muži, ženy, muži ručné ovládanie a ženy ručné ovládanie). Zatiaľ najúspešnejším pretekárom pezinskej ZO je Marián Krasňanský, ktorý je viacnásobným víťazom týchto pretekov;
– v júni sa uskutočnili športové hry telesne postihnutých, ktoré poriadala KC SZTP Bratislava. Pezinok reprezentovali 3 členovia – Š. Šutta, Š. Baričič a Z. Koraisová;
– 23. júla, v Deň stromu, bolo 45 členov ZO a ich rodinných príslušníkov na 1-dňovom výlete v Čiernom Balogu na Čiernohorskej železničke;
– 11. – 13. augusta, pri príležitosti Svetového dňa zdravotne postihnutých, sa konalo v Trebišove podujatie, na ktorom sa zúčastnil Š. Šutta;
– 22. augusta 2005 boli členovia ZO na zájazde v Nitre, kde sa zúčastnili na Agrokomplexe;
– 18. – 24. septembra sa uskutočnil rekondično-integračný pobyt v Sklenných Tepliciach. Zúčastnili sa na ňom štyria členovia ZO;
– 5. novembra bolo v Dome kultúry v Pezinku tradičné posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa na ňom 125 členov a ich rodinných príslušníkov z Pezinka, Modry, Senca, Šenkvíc a Častej;
– 6. novembra sa konal v Bratislave benefičný koncert. Z pezinskej ZO sa na ňom zúčastnilo 45 členov.

O členskej základni

   Počet členov (k 31. 2. 2005): 248 (vo veku od 17 do 82 rokov). Členmi ZO SZTP sú nielen Pezinčania, ale aj obyvatelia Modry, Budmeríc, Vinosadov, Častej, Viničného, Slovenského Grobu a Báhoňa. Základnú organizáciu riadi 12-členná rada v tomto zložení:
Štefan Šutta – predseda, Pavel Kollárik – podpredseda, Jozef Veverka – tajomník, Mária Demovičová – kronikárka, Darina Mosná – pokladníčka, Margita Svetláková, Ján Petráš, Štefan Machala – revízna komisia, členovia – Miroslav Kucej, Rudolf Ondrovič, Anna Vrábelová, Vilibald Hrčka.

Aktivity plánované na rok 2006

 – 18. 3. Výročná členská schôdza
– 1. 5. návšteva výstavy kvetov Flóra
– 3. 6. Jazda zručnosti v Kameňolome
– v júli autobusový zájazd do Čierneho Balogu na Čiernohorskú železničku
– v auguste tradičný zájazd na Agrokomplex
– v septembri účasť na benefičnom koncerte poriadanom Krajským centrom SZTP v Bratislave
– 4. 11. tradičné posedenie pri hudbe.

Jazda zručnosti pre motoristov

   Základná organizácia SZTP Pezinok usporiadala 3. júna v Kameňolome Veteran Car Klubu Pezinok XV. ročník Jazdy zručnosti. Zúčastnilo sa na nej 23 pretekárov zo ZO Pezinok, Senec a Malacky.
Pretekári súťažili v troch kategóriách – muži, ženy a muži ručné ovládanie. Víťazmi sa stali Darina Mosná, Štefan Machala a Miroslav Kucej. Trať pripravil a hlavným rozhodcom bol Ladislav Duffala. Víťazi získali pekné vecné ceny.
Usporiadateľ ďakuje správcovi areálu Veteran Car Klubu Jánovi Mesárošovi, traťovému komisárovi L. Duffalovi, sponzorom Potraviny Dominik Kopecký, Pekáreň N1, Kvetinárstvo Maja Pezinok za pomoc pri organizovaní tejto akcie. Zároveň ďakujeme členom rady ZO SZTP, ktorí organizačne pripravili obľúbené športové podujatie pre členov – motoristov.