Blahoželáme

Jún 2006 / Prečítané 2057 krát

Dňa 20. 6. sa dožil krásneho jubilea
Ing. Peter HOLOŠKA.
Všetko naj a veľa zdravia prajú
manželka Anna, dcéra Mária s rodinou, dcéra Katarína a syn Peter.

Dňa 9. 7. 2006 sa dožije 96 rokov
Pavlína KOVAČOVSKÁ.
K tomuto životnému jubileu jej zo srdca prajú veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania dcéry Ružena a Jozefína s rodinami.