Súťaž na logo mesta

Ing. Eva Lupová / Jún 2006 / Prečítané 2308 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž na vytvorenie loga mesta a jednotného vizuálneho štýlu mesta.
Logo bude prezentovať mesto v oblasti turistiky a cestovného ruchu, obchodných aktivít, kultúry a umenia a v oblasti rozvoja partnerských vzťahov. Logo by malo lepšie a zrozumiteľnejšie ako heraldický znak vyjadrovať charakter mesta. Pezinok sa chce prezentovať ako tradičné centrum malokarpatskej oblasti, tradičné mesto vína a vinohradníctva a mesta, ktoré je priateľské a kde sa dobre žije.
Súťaž je vypísaná podľa zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka. Je určená najmä profesionálnym grafickým dizajnérom alebo výtvarníkom, grafickým štúdiám, študentom grafického dizajnu.
Súťaž bude riešená dvojkolovo. V prvom kole súťažiaci posielajú len návrh loga. Poslať možno maximálne 5 návrhov. Porota vyberie z prijatých návrhov v prvom kole tri, ktoré postúpia do 2. kola.
Uzávierka súťaže je 30. 8. 2006. Súťažné podklady musia byť doručené v zalepenej obálke s označením Súťaž LOGO PEZINOK poštou, alebo osobne na adresu: Mestský úrad Pezinok, kancelária primátora, Radničné nám. 7, Pezinok.
Bližšie informácie nájdete na www.pezinok.sk.