OZNAM

Mgr. Soňa Strmeňová / Jún 2006 / Prečítané 1540 krát
Riaditeľstvo Základnej školy na Holubyho ulici č. 14 v Pezinku oznamuje, že v školskom roku 2006/2007 otvára v 5. ročníku výberovú jazykovú triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a voliteľného jazyka – španielčiny, taliančiny alebo francúzštiny. Jazyky vyučujú kvalifikované učiteľky. Výučba bude prebiehať aj na počítačoch a v počítačovej učebni.
Prijatí budú aj žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku na 8-ročnom gymnáziu a pre nedostatok miesta neboli prijatí. Podmienkou je, aby na vysvedčení z anglického jazyka v 3. a 4. ročníku mali jednotku. Zaradia sa do triedy bez prijímacej skúšky. Prihlásiť sa možno do 31. júla 2006.
Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť z webovej stránky školy www.zsholuby.sk . Tel. 033/ 06412247, e-mail: riaditelka@zsholuby.sk.

Ohodnoťte článok: