Spomienka na baníctvo

Jún 2006 / Prečítané 1524 krát
V stredu 21. júna sme si už tradične pripomenuli vyše šesťstoročnú banícku históriu nášho mesta. V tento deň prijal pezinských baníkov – členov Malokarpatského baníckeho spolku a ich rodinných príslušníkov – v reprezentačných priestoroch Obradnej siene primátor mesta Oliver Solga. Pripomenuli sme si nielen slávnu tradíciu ťažby zlata a iných nerastov, ale hovorili sme najmä o súčasnosti a budúcnosti. V parku na námestí sme pred dvoma týždňami osadili banskú klopačku, pri príležitosti spomínaného stretnutia sme odhalili na budove mestského úradu pamätnú tabuľu, pripomínajúcu každému návštevníkovi mesta pezinské baníctvo, do budúcnosti chystáme banskú expozíciu v dome na Holubyho 22, kde sa teraz robí intenzívny archeologický a pamiatkársky prieskum, pri ktorom pomáhajú aj baníci. Okrem toho sa baníci permanentne podieľajú na spoločenskom a kultúrnom živote nášho mesta a vedú aktívny klubový život. V mnohých aktivitách môžu byť príkladom a inšpiráciou pre iné spoločenské organizácie, najmä tým, že i napriek skutočnosti, že aktívna banská činnosť a ťažba skončili, oni si naďalej uchovávajú svoje tradície a pestujú hrdosť na banícky stav.
Malokarpatský banícky spolok ďakuje firme Granit Pavla Rajčeka za bezplatné vyhotovenie pamätnej tabule.

Ohodnoťte článok: