POZOR NA POŽIARE

mjr. Ing. Eva Orlická / Jún 2006 / Prečítané 2011 krát
Tak ako každý rok v tomto období, aj tentoraz sa vám, vážení občania, prihovárajú profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou, aby ste v čase žatvy nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov obilia a suchých porastov a dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ku ktorým patria aj práce spojené so zberom a uskladnením obilnín a objemových krmovín.
S blížiacimi sa letnými prázdninami, ktoré patria z hľadiska požiarovosti medzi najrizikovejšie, obraciame sa tiež na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam, pretože veľa požiarov v prázdninovom období spôsobujú pri nekontrolovaných hrách práve deti.

Ohodnoťte článok: