Ad: K Hypernove vedie nový chodník (Pezinčan č. 5/2006)

Jún 2006 / Prečítané 1922 krát
Problematikou doriešenia chodníkov k Hypernove sa Mesto Pezinok začalo zaoberať hneď po uvedení hypermarketu do užívania. Investor prisľúbil pripojenie objektu na existujúce chodníky zrealizovať do októbra 2005. Žiaľ, z rôznych objektívnych príčin sa to stalo až v máji 2006 a v súčasnosti sa môžeme iba tešiť, že občania konečne absolvujú nákupy tzv. suchou nohou a bez kolíznych situácií s motorovými vozidlami na prístupovej komunikácii.
Bezbariérovosť novovybudovaných chodníkov zodpovedný projektant riešil vzhľadom na konfiguráciu terénu v danom území iba zo strany Šenkvickej ulice. Pre svahovitý terén zo strany Šenkvickej ulice bol navrhnutý chodník s terénnymi schodami dĺžky 1 m. Tieto sú pre mamičky s kočíkom, starších ľudí s vozíkmi, ale aj cyklistov, pokiaľ tento úsek prekonajú tlačením bicykla, bezpečne schodné. Predpoklad, že na nákupy do hypermarketu sa hore Seneckou ulicou, vyznačujúcou sa pomerne veľkým stúpaním, vyberie práve vozičkár, je minimálny.

Ohodnoťte článok: