Cestný obchvat Pezinka: reália či fikcia?

Jún 2006 / Prečítané 4234 krát
Denne sme svedkami (i účastníkmi) fatálnej situácie v našom meste: stovky áut rolujú Pezinkom. A frekvencia tohto stavu vykazuje stále vzostup. Takéto konštatovanie je nielen reálne, ale aj zosmutňujúce (s podtónom zlosti) rovnako občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov. Ba čo viac – poškodzuje ich nielen psychicky, ale aj negatívne vplýva na životné prostredie, kvantitou aj znáročňuje časový potenciál, deprimujúco pôsobí tiež produkciou hlučnosti a podmieňuje iné osobno-sociálne neduhy. Škodnosť existujúceho stavu je tak nielen skľučujúca, ale v akostnom zreteli až ponižujúca.


   Účinnosť úspešného a konkrétneho riešenia, akým je cestný obchvat, je závislá hlavne od kompetentných. Hoci pripúšťame "objektívne" zohľadnenie sťaženosti riešenia, uspokojujúceho východiska, predsa: maximálnu sústredenosť očakávame od tých, ktorých sme si my, radoví občania, postavili do funkcií a aj zvolili.


Ohodnoťte článok: