AKO JE TO S ÚVERMI?

Milan Oravec / Jún 2006 / Prečítané 1999 krát
Mesto Pezinok dosiahlo v minulom roku priaznivé hospodárske výsledky s prebytkom 26,5 milióna Sk. Ako je to s dlhmi, má Mesto nejaký úver?
Ing. Jana Pešková, vedúca finančného oddelenia MsÚ Pezinok: –
Áno, má dve úverové zmluvy. Prvá je na bankový úver na rekonštrukciu mestskej plavárne, táto bola prevzatá od Podniku bytových služieb, keď plaváreň prešla do majetku Mesta. K 31. 5. 2006 má nesplatený úver zostatok istiny 13 044 850 Sk, posledná splátka je splatná 18. 1. 2010. Druhý úver bol poskytnutý Štátnym fondom bývania v roku 2005 na výstavbu bytov na Zumberskej ulici v sume 17 233 000 Sk. Úver bol poskytnutý na 30 rokov s výhodnou úrokovou sadzbou jedno percento. K 31. 5. 2006 bol stav nesplatenej istiny 16 862 152 Sk. Záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv si mesto Pezinok plní v stanovených lehotách.

Ohodnoťte článok: