Cena za zavádzanie informačných technológií

Alexander Pravda / Jún 2006 / Prečítané 2011 krát
V dňoch 8. – 9. júna sa konala konferencia GGIT 2006 na Štrbskom Plese, ktorú organizovala spoločnosť CORAgeo s.r.o. Na tomto podujatí okrem iného udeľovali ceny mestám a obciam za aktívny prístup k zavádzaniu informačných technológií v samospráve. Za posledný rok dostali ceny tri mestské úrady na Slovensku: Košice, Pezinok a Senica.
Mesto Pezinok v priebehu dvoch rokov dobuduje Geografický informačný systém (GIS). Bude to vďaka úspešnému schváleniu čerpania peňazí z európskych štrukturálnych fondov v objeme vyše 6 mil. Sk, pričom Pezinok sa javí ako jediné mesto na Slovensku, ktorému sa podarilo tento projekt podať a ktorý schválilo Ministerstvo výstavby SR.
Súčasťou systému bude aj Web-portál, ktorý umožní zverejniť ešte viac informácií občanom aj v grafickej podobe. Občan bude môcť vyplňovať žiadosti a formuláre priamo cez internet a bude môcť nahliadnuť aj do svojich osobných údajov a väzieb, ktoré má k dispozícii samospráva pri dodržaní zákona o ochrane osobných údajov.

Ohodnoťte článok: