Poslanci protestu prokurátora nevyhoveli

redakcia / Jún 2006 / Prečítané 2036 krát
Dňa 23. júna sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku s cieľom rozhodnutia o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu.
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III bol doručený na Mestský úrad 26. mája 2006. Namieta v ňom proti porušeniu právnych predpisov: § 39 ods. 4 zákona o odpadoch, § 123 Občianskeho zákonníka, § 5 ods. 5 a ods. 10 zákona o odpadoch a § 25 Stavebného zákona.
Právne oddelenie Mestského úradu vypracovalo stanovisko v závere ktorého neodporúča protestu prokurátora Pd 2049/06-37 vyhovieť. V takomto prípade môže generálny prokurátor podať Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.
Keďže Mesto pred Ústavným súdom SR môže zastupovať len advokát a je veľmi pravdepodobné, že celá kauza pred ÚS skončí, primátor Mesta podpísal splnomocnenie a zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou Evy Kovačechovej. Táto advokátska kancelária vypracovala svoje stanovisko v ktorom odporúča protest prokurátora odmietnuť ako neopodstatnený.
Po diskusii k tomuto problému poslanci Mestského zastupiteľstva rozhodli protestu prokurátora nevyhovieť.


Ohodnoťte článok: