Klub darcov pomáha mnohým projektom

Revia / Máj 2006 / Prečítané 1402 krát
   Malokarpatská komunitná nadácia Revia podporuje kvalitu života v Pezinku aj zásluhou fungujúceho projektu Klubu darcov. Tretí rok sa v ňom združujú ľudia, ktorým myšlienka filantropie nie je cudzia. Svojimi finančnými darmi môžu pomôcť zrealizovať mnohé projekty. V prípade darovanej sumy vyššej ako tisíc korún sú darcovia zahrnutí do rozhodovacieho procesu a podieľajú sa na rozhodovaní, kde budú finančné prostriedky použité.
Partneri Klubu – Konto Orange a Slovenská sporiteľňa – doplnia každý dar rovnakou sumou (na jedného darcu maximálne 5 tisíc Sk), to znamená, že ho dvojnásobne zhodnotia.
Vďaka Klubu darcov sú zrekonštruované detské ihriská, pomáhame zachovať ľudové zvyky v regióne, podporujeme školské aktivity, divadelný festival Cibulák, zabezpečujeme kontinuitu činnosti Materského centra, Centra voľného času, orientačných bežcov, športových lezcov a ďalšie.
Momentálne má klub 133 darcov, ktorí venovali sumu vyše 23 tisíc Sk. Nie je vôbec potrebné darovať veľkú sumu, ale ak sa pridáme viacerí, opäť pomôžeme realizácii mnohých zaujímavých aktivít v meste.

Ohodnoťte článok: