Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Máj 2006 / Prečítané 2821 krát

VOZIČKÁRI

Kontakty: Peter Valka 0905 279 702
Lajo Slimák 0905 239 409
Viac informácií o vozičkároch nájdete: www.aktivnyvozicek.sk .

Príležitosť zašportovať si
Pezinskí stolní tenisti – vozičkári trénujú každú stredu od 17.00 do 20.00 hod. v telocvični Základnej školy Na bielenisku, ktorú im mesto bezplatne prenajíma. Vítaní sú medzi nimi i ďalší športuchtiví záujemcovia – a nielen zdravotne postihnutí.


 

Čo hovorí stavebný zákon

   Povinnosť vytvárať technické podmienky pri výstavbe, rekonštrukcii a riešení verejne prístupných stavieb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vyplýva pre stavebníkov z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002. Táto právna norma stavebníkom ukladá povinnosť:
– prístup do každej stavby (aj na chodník, cestu pre chodcov, nadchod a podchod, prístup k poštovej schránke a bankomatu, prístup na verejnú plochu, nekryté športové ihrisko, do sadu a parku) zabezpečiť najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov, ak to nie je možné, musí byť vyrovnanie riešené rampou, schodiskovou plošinou alebo vonkajším výťahom...
– na vyznačených parkovacích plochách pre osobné autá musia byť vyhradené 4 percentá stojísk, najmenej jedno, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby a označené medzinárodným symbolom prístupnosti;
– priestor na umiestnenie verejného telefónneho automatu musí umožňovať prístup najmenej k jednému verejnému telefónnemu automatu osobe používajúcej invalidný vozík.

Pezinok očami vozičkára

   Súčasná doba kladie stále väčšie nároky na každého z nás. Po psychickej i fyzickej stránke. Celý život je vlastne o tom, že denno-denne musíme prekonávať množstvo prekážok. Máme ich neúrekom v sebe i okolo seba. Zdravý človek mnohé z nich temer ani neregistruje, a ak áno, mnohé z nich bez väčšej námahy prekoná. Inak je to, keď má obmedzené možnosti pohybu. Vtedy sa stávajú bariérami. Žiaľ, často bez cudzej pomoci neprekonateľnými. A pritom niekedy stačí tak málo, aby sa mnohé z nich odstránili. Nie vždy je to ignorácia zo strany zdravej väčšiny. Často iba nevedomosť, iná optika pohľadu.
   Vo viere, že kto hľadá, nájde, či keď sa chce, všetko ide, ponúkame malú rekapituláciu skúseností a podnetov od pezinských vozičkárov, ktoré sú odrazom každodenných skúseností pri pohybe po Pezinku a možno oslovia tých, ktorí majú možnosti, prostriedky, chuť, energiu či kompetencie pomôcť:
– absentuje bezbariérová dostupnosť inštitúcií verejnej správy, napríklad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či Mestský úrad alebo iné inštitúcie, kde treba vozičkárovi všeličo vybavovať;
– pomohlo by prísne dodržiavanie dopravných predpisov, predovšetkým týkajúcich sa parkovania. Mnohí vodiči tým, že parkujú na chodníku znemožňujú vozičkárom pohyb po meste, nehovoriac o tom, že tým deformujú chodníky, ktoré nie sú dimenzované na takú záťaž;
– žiada sa riešiť dostupnosť kultúrnych zariadení, napr. Dom kultúry je prístupný pre vozičkára iba na prízemí. K výťahu, ktorý sa nachádza v zadnom trakte budovy, sa dá dostať iba po schodoch. Rovnaký problém je dostať sa do niektorých kostolov;
– chodníky mimo centra sú v dezolátnom stave, chýbajú nájazdy a výjazdy z cesty a na cestu – väčšinou to rieši vysoký obrubník. Cesty nie sú navyše vôbec značené – ani stredové čiary, ani priechody, o križovatkách nehovoriac;
– je zaujímavé, že mnohé z uvedených bariér vedia riešiť banky, či super a hypermarkety. Znamená to teda, že by to nemal byť až taký vážny problém ani pre ostatných;
– okrem spomínaných bánk a obchodných zariadení v Pezinku existujú niektoré zariadenia, ktoré mysleli pri svojej výstavbe aj na imobilných spoluobčanov. Patrí k nim napr. Vinársky dom, ktorého dispozičné riešenie umožňuje bezbariérový pohyb v tomto viacpodlažnom objekte.

Reprezentujú mesto

   V našom meste funguje 1. stolnotenisový športový klub Slovkarpatia Pezinok, ktorého členmi je osem vozičkárov. Špecializujú sa síce na ping pong zdravotne postihnutých, ale sú medzi nimi i chodiaci členovia. Predsedom klubu je paralympionik z Atén Peter Valka. Je o ňom známe, že okrem domácich pezinských športových aktivít je aj reprezentantom Slovenska a hrá i medzi zdravými za Karlovu Ves.
V týchto dňoch je už slovenská vozičkárska liga v plnom prúde. Jej druhé kolo (z celkových ôsmich) sa uskutočnilo 20. mája v telocvični Základnej školy Na bielenisku v Pezinku. Prišlo naň temer 40 hráčov z celého Slovenska. Pezinok je už po štvrtý rok jedným zo šiestich miest na Slovensku, ktoré sa mesačne striedajú ako hostitelia jednotlivých ligových kôl.
Okrem domácej súťaže majú pezinskí stolní tenisti v pláne zúčastniť sa tohto roku i na dvoch medzinárodných turnajoch – v slovinskom Lašku a v nemeckom Kolíne. Prvý už majú za sebou, Peter Valka na ňom vybojoval v súťaži družstiev 4. priečku, Lajo Slimák mal na tomto podujatí medzinárodnú premiéru. Petra Valku v najbližšom čase čaká účasť na Slovakia open v Piešťanoch.

 


   Témou prílohy Mesto priateľské k zdravotne postihnutým v júnovom čísle bude Ľudia postihnutí civilizačnými ochoreniami. Ponúkame priestor na názory, skúsenosti či podnety všetkým, ktorí sa chcú vyjadriť k tejto téme. Svoje príspevky môžete doručiť na: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk .