Zabudnutí richtári

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Máj 2006 / Prečítané 2288 krát
Každý z nás pri prechádzke svojim mestom, či obcou mnohé vecí vníma akosi samozrejme. Či už ide o veci nové, ale aj tie staršie.
   Jednou z takýchto pamiatok na doby dávno minulé je aj epitaf, ktorý skromne stojí v záhrade
evanjelického kostola. Mnohí z nás vieme, že tam je, že tam stojí už po dlhé roky a to nám stačí. Keď sa však prizrieme bližšie, zistíme, že možno ide o jeden z klenotov renesančnej histórie nášho mesta. Epitaf, čiže náhrobný kameň, patrí pezinskému mešťanovi a šľachticovi Davidovi Matthiasovi, ktorý sa v rokoch 1617 – 1618 a 1627 spomína ako mestský radný a v roku 1626 dokonca ako pezinský richtár. Koncom jari 1617 bol zvolený mestskou radou za účtovníka pri meraní vína. Zomrel 20. mája 1635 vo veku viac ako 50 rokov. O jeho šľachtickom pôvode svedčí erb, ktorý je súčasťou epitafu. Z textu na náhrobnom kameni sa tiež dozvedáme, že predkovia Davida Matthiasa pochádzali zo Spiša. Z písomných prameňov poznáme aj niekoľko ďalších členov jeho rodiny. Manželka Dorota, narodená okolo 1588 sa spomína v roku 1628 v súvislosti so sporom o dedičstvo po pezinskom hrnčiarovi a mešťanovi Jánovi Marbacherovi. Pravdepodobne s ňou mal David Matthias dcéru Žofiu, ktorá sa v roku 1639 vydala za ďalšieho pezinského šľachtica Filipa Jakuba Wielanda, usadeného v tom čase v Grinave. Keďže Wieland sobášom so Žofiou vyženil majetky rodu Matthiasovcov v Pezinku, presťahoval sa do mesta, kde urobil kariéru. Čoskoro sa stal mestským radným a v roku 1665 dokonca pezinským richtárom. Potom bol niekoľko rokov mešťanostom. Zomrel po roku 1681 a o jeho potomkoch sa nezachovali žiadne správy. Úspešnejšia bola vetva, ktorú založil brat Filipa Jakuba, Wolfgang Andrej. Jej členovia spočiatku žili v Bratislave, neskôr sa rozšírili do Modry, Spiša a Sedmohradska. Najznámejšími členmi tohto rodu boli cisársky generál a barón Juraj Wieland (+1849) a spišský župan Artúr Wieland (+1921). Matthiasovci sa okrem Pezinka spomínajú od druhej polovice 16. storočia aj v Bratislave. Ich príbuzenský vzťah s pezinským rodom však nie je doložený.