Dni Mladej Boleslavi

Milan Oravec / Máj 2006 / Prečítané 2340 krát
V dňoch 11. a 12. mája sa uskutočnili v Pezinku Dni Mladej Boleslavi. Začali sa otvorením výstavy obrazov Evy Filipovej v minigalérii Domu kultúry. Na druhý deň sa žiakom základných a stredných škôl predstavil divadelný súbor Jitřenka z Domu detí a mládeže v Mladej Boleslavi s predstaveniami Krakonoš, Kabaret a Vodník. Večer patril dvojkoncertu country skupín Barbecue (Ml. Boleslav) a Arion (Pezinok).
Pri príležitosti Dní Mladej Boleslavi navštívil Pezinok aj starosta partnerského mesta Svatopluk Kvaizar. Okrem účasti na kultúrnych podujatiach mal aj pracovné rokovania s našim primátorom Oliverom Solgom, na ktorých sa informovali o činnosti a problémoch oboch samospráv. S. Kvaizar sa zúčastnil aj na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Pezinku a vo svojom príhovore vyzdvihol partnerskú spoluprácu našich miest. Vystúpenia amatérskych umelcov a rokovania predstaviteľov oboch miest sa niesli tradične v srdečnom a priateľskom ovzduší.
Partnerská spolupráca Pezinka a Mladej Boleslavi trvá od roku 1949.